IHaven.dk logo

 

 

 

 ihavenlille.jpg (23944 bytes)
blomst.gif (902 bytes)

Artikel

Her finder du artikler for havenydere og -brugere. Få selv optaget en artikel.

 

Vores havedam blomst.gif (902 bytes)

Af Allan Bertelsen
Oprettet 14-05-2000


Da vi købte hus i Aabenraa var det et hus på en meget skrånende grund. Langs terrassen var en høj støttemur, der havde set bedre dage. Ideen med at bygge en havedam tog hurtig form.


Lav mur bygges


Hvis man rev en del af støttemuren ned og gravede en afsats halvvejs oppe på skrænten, ville man kunne etablere en lille bæk og et rhododendronbed på afsatsen. Et vandfald kunne sende rislende vand ned i en dam neden for skærnten.


Jeg valgte at bygge en lav kant i cementsten. Dermed kunne søens vandspejl hæves med ca. 30 cm. og jeg slap samtidig for at skulle grave så meget jord væk. Nøkkeroser kræver ofte en dybde på over en halv meter. Skal dammen være frostfri - af hensyn til fisk - skal den helst være mindst en meter dyb.


Vandfaldet færdigtBækken blev lidt mere en to meter lang, lige akkurat nok til at have en rensende effekt på vandet, da selve dammen ikke var så stor.


Bassinfolien blev dækket af klyner og sten langs kanten. En ting jeg lærte her var vigtigheden af, at afdækningen starter under vandoverfladen. Det fik jeg ikke gjort fra starten af med det resultat, at bassinfolien kunne ses, hvilket så kunstigt og lidt fjollet ud.

Bukkeblad

I bækken blev plantet nogle planter, der holder af rindende vand og som har en rensende effekt. Billedet her viser den smukke vandplante Bukkeblad stå foran rhododendronbeddet.


Bækken gjorde, at grønalgerne kun voksede i bækken. Dammen nedenfor var stort set fri for denne gene. Klynerne har ganske givet også haft deres effekt.


Fuglene yndede at bade i det lave vand i bækken lige oven for vandfaldet. Frøer ankom hurtigt til dammen og lagde deres æg allerede det første forår. I det hele taget tiltrak bækken meget liv.


Fisk neden for vandfaldetVandfaldets sagte rislen gjorde, at man hurtigt faldt til ro når man opholdte sig ved havedammen. Her kunne man fornøje sig ved at iagtage fiskene svømme rundt og lede efter larver og andet godt, og sad man helt stille kunne man få lov til at se solsorten tage sit aftenbad. En fin terapi, der burde være en hver forundt.


Efter to år med havedammen måtte vi flytte fra byen på grund af arbejde. Synd at man ikke kan tage sådan en dam med sig. Nå - men der er nu også et fornuftigt hjørne på den nye grund, hvor der måske kunne anlægges en havedam. Lad mig nu se...

Copyright 2000 Allan Bertelsen